Napište mi
X

Napište mi

Zpráva
Ochrana
 

Jak prokreslit oblohu

Další z návodů ukáže, jak prokreslit (ztmavit) oblohu, aniž by zároveň s tím byly ztmaveny už i tak tmavé místa na snímku. Celá úprava se bude opět konat v programu GIMP.

Po otevření snímku, je jako první krok je vytvořit kopii vrstvy obrázku. K tomu slouží ikonka dvojité obrazovky v pravém panelu - viz. obrázek níže.

gimp_obloha1.jpg

Poté co se vytvořila kopie vrstvy (je vidět opět v pravém panelu), aktivujeme ji klepnutím na ni (podbarví se modře). Od teď už budeme pracovat výhradně na této vrstvě. A jako první krok s novou vrstvou bude její ztmavení pomocí křivky. Nastavení křivky je dostupné pod nabídkou "Barvy / Křivky". Prohnutím křivky směrem dolů zhruba uprostřed její dráhy, ztmavíme snímek. Ztmavení je individuální a každý si musí sám zjistit, jak daleko se dá se ztamvením jít.

  gimp_obloha2.jpg

Po ztmavení vrstvy přistoupíme k jejímu omezení pouze na světlé místa snímku. To provedeme pomocí masky vrstvy. K nasatvení masky je možné se dostat buď pomocí hlavní nabídky "Vrstva / Maska / Přidat masku vrstvy" a nebo klepnutím pravého tlačítka myši na kopii vrstvy a vybrat "Přidat masku vrstvy". Na nasatvení masky označíme položku "Kopie vrstvy v odstínech šedi" a uložíme. Tím je maska vrstvy nasatvena a snímek dostal skoro původní stav, jen obloha a světlejší části jsou teď o něco tmavší.

 

gimp_obloha3.jpg

Po aplikování masky se zesvětlení provedlo v podstatě na celém snímku a ještě to není ono. V následujícím kroku omezíme vliv vrstvy pouze na světlejší části použitím "Prahu". Je to funkce, která omezí platnost vrstvy pouze na zvolenou škálu z celého histogramu snímku. Víceméně bude maska vrstvy aplikována pouze na polovinu histogramu v jeho světlé části. Viz. obrázek. Nastavení je dostupné pod nabídkou "Barvy / Práh" a je přednastavené právě na tu polovinu a tak ho stačí pouze potvrdit.

gimp_obloha4.jpg

Po tomto kroku se tmavší místa dostanou do stavu jako by se s nimi nic nedělalo a svetlejší místa jsou ztmavené. Nicméně při pohledu na snímek je vidět, že přechody mezi původním snímkem a zesvětlenými částmi je velmi nepěkný. Toho se zbavíme rozmazáním masky vrstvy pomocí Gaussovského rozostření. To se nachází pod nabídkou "Filtry / Rozmazat / Gaussovské rozostření". Poloměr rozostření je nutné volit podle rozlišení snímku a tak si každý musí najít tu správnou hodnotu. Například u snímků v plném rozlišení 12Mpx se dá použít poloměr 50px.

gimp_obloha5.jpg

No a po tomto kroku už je hotovo a pokud se všechno povedlo jak mělo, tak je na snímku vidět zlepšení ve světlých částech oblohy.

obloha_orig.jpg

obloha_orig.jpg

Celý postup se dá aplikovai obráceně. A to prosvětlení stínů se zachováním jasů. Stačí místo ztmavení snímku pomocí křivky ho zesvětlit a při tvorbě masky vrstvy zaškrtnout navíc políčko "Invertovat masku". Další postup je totožný a výsledkem bude snímek s prokreslenými stíny.

obloha_uprava_1.jpg